אאא

ראש הכולל הגדול בעיר אלעד 'מדרש אליהו', הגאון רבי אברהם פכטר, הגיע ביום חמישי להיכל הכולל באלעד וסיפר על המחלה המקננת זה תקופה בגופו והתחנן לאברכים להתפלל עבורו.

השיחה החריגה נערכה לקראת סיום סדר ב', שם סיפר ראש הכולל על ההתמודדות שלו עם המחלה ועל התקווה לצאת ממנה במהרה.

בזמן הקרוב, ייצא ראש הכולל לארה"ב, שם יעבור ניתוח מסובך שבחסדי שמיים, מקווים שהמחלה תמוגר. לאחר השיחה הנרגשת, החלו האברכים בתפילות ובתקיעת שופר להחלמתו המהירה של הגאון רבי אברהם משה בן יהודית לרפואה שלמה.

בתוך דבריו, סיפר ראש הכולל: "המחלה מקננת אצלי כבר כמה חודשים", סיפר הרב פכטר על מחלתו והוסיף: "כל חודש וחודש הקב"ה עושה ניסים. בסייעתא דשמיא הקב"ה עושה חסדים, ואני רוצה להגיד לאברכים, אני עדיין פה, אוי ואבוי למי שיאחר"

 התפילות בהיכל הכולל

"ידידים מאמריקה, כולם כאיש אחד, מגיעים ומתמסרים ודואגים שהבית מדרש רק יעלה ויצמח, וזה מה שאני רוצה, שהבית מדרש רק ימשיך ויעלה".

"צריך להתפלל", הוסיף הרב פכטר, "אני מטופל בצורה טובה, אבל יש עוד תהליך שאני צריך לעבור וצריך להרבות בתפילה. חשבתי, הרי שאנחנו מגיעים למשפט ויש תהליך, ואנחנו מתפללים "והסר ממנו יגון ואנחה", זה מה שאני מבקש".