אאא

במעמד צנוע ורב רושם: נחנך בניין נוסף לתלמידי הישיבה הגדולה "תומכי תמימים" שבמוסקבה, המבנה יצטרף אל שני מבני הפנימייה הסמוכים, שהפכו להיות צרים מהכיל את התלמידים החדשים המתדפקים על שערי הישיבה.

שמה הטוב של הישיבה נישא בהערצה בכל מדינות חבר העמים, ורבני ושלוחי הערים שולחים אליה בקביעות את מקורביהם או בוגרי מוסדות החינוך שבעירם, ולאחר תקופת לימוד, רואים את חזות הנערים כתלמידים ותיקים המעידים על תוכנם בלימוד והתנהגות חסידית ישיבתית.

בקביעת המזוזה כובד השליח הרה"ח ר' משה לאזאר, מזקני הרבנים ומחשובי השלוחים באיטליה, אשר הגיע כאורח הכבוד, ובמזוזה נוספת כובד בנו מייסד הישיבה ורבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר שליט"א, העוקב בקביעות אחר התקדמות התלמידים ומשקיע כוחות רבים לפיתוחה ושיגשוגה ברוח ובגשם. דברי ברכה נרגשים נשא תורם הבניין הנגיד החסידי ר' יהודה דווידוב, הפועל רבות להגדיל תורה במוסקבה, כמו בכל רוסיה, ומרבה פעלים בחסידות וחסד לכלל ולפרט. כמו-כן נשאו דברים נשיא איגוד הקהילות ברוסיה הרב אלכסנדר ברדה, ראש הישיבה הרב מנחם מענדל גודלבערג, ואחראי הישיבות ומנהל הקהילה במוסקבה הרב מרדכי ויסברג.

הישיבה ממוקמת בשכונת סופרינה שבפרברי העיר מוסקבה, ובריחוק משאונה של עיר, וכך שקועים התלמידים הרבים יומם ולילה על תלמודם, ומתעלים מעלה אחר מעלה בתורה וחסידות, כאשר בימי שישי וערבי חג, הם יוצאים לפעול עם יהודי הסביבה ולזכותם בהנחת תפילין, הדלקת נרות ועוד. רבים מהתלמידים הבוגרים משמשים היום כרבנים, שלוחים וכלי קודש בקהילות היהודית הרבות שבכל מדינות חבר העמים.