אאא

מסכת מגילה, דף ט"ו - השיעור בעברית: 

 

מסכת מגילה, דף ט"ו - השיעור באידיש: 

 

מסכת מגילה, דף ט"ו - השיעור באנגלית: