אאא

מסכת מגילה, דף י"ז - השיעור בעברית: 

 

מסכת מגילה, דף י"ז - השיעור באידיש: 

 

מסכת מגילה, דף י"ז - השיעור באנגלית: