אאא

לאחר שהרב הראשי הגר"ד לאו, הציב אולטימטום לראש הממשלה בנט, ולאחר הציוץ הנבזי של ישראל ביתנו. ליברמן פונה היום (רביעי) במכתב לרב הראשי ודורש ממנו "למלא את תפקידו הקבוע בחוק".

"אתמול", כתב ליברמן, "התפרסמה ידיעה בכלי התקשורת שלפיה שיגר הרב הראשי לאו מכתב לראש הממשלה שבו הוא מודיע כי אם יקודם מתווה הגיור ואם תופסק או שלא תחודש כהונתו שלראש מערך הגיור, יאלץ הרב הראשי להסיר את אחריותו מכל הנעשה במערך הגיור ויפסיק מידית לאשר את תעודת הגיור הניתנות על ידו במסגרת תפקידו".

לדברי ליברמן: "לא ראיתי את המכתב עצמו והאמור כאן בא בהנחה שעיקרי הדברים שפורסמו אכן נכונים. ראוי להסב את תשומת הלב ולהזכיר כי הרב הראשי לישראל פועל מכוחו של חוק הרבנות הראשית לישראל, תש"מ-1980 ומכהן כנשיא בית הדין הרבני הגדול וכי הרבנות הראשית היא יחידת סמך במשרד לשירותי דת. ראש מערך הגיור איננו נבחר ציבור אלא פקיד בכיר בשירות המדינה והציבור וההחלטה על הארכת כהונתו או הפסקתה נתונה בידי הרשויות הממלכתיות המוסמכות".

"התניית המשך כהונתו של ראש מערך הגיור", הוסיף ליברמן בעזות, "בהמשך החתימה על תעודות הגיור היא איום מרומז שלא לומר סחיטה באיומים. כהונתו של הרב הראשי ותפקידיו באו בשירות הציבור על פי הקבוע בחוק, ועל הרב הראשי מוטלת החובה למלא את תפקידיו כל עוד הוא מכהן בכהונתו".

"אם אכן ימומש האיום המתואר", מוסיף ליברמן וכותב, "והרב הראשי יימנע מלחתום על התעודות ובכך יעכב את השלמת הליכי הגיור, תהיה בכך פגיעה של ממש בציבור הישראלי ובמיוחד בחיילי צה"ל, בבני העדה האתיופית ובמבקשים להתגייר. פגיעה בציבור האמור, בשל אי הארכה או הפסקת כהונה של פקיד בכיר, איננה מוצדקת והיא מהווה התנהגות שאיננה הולמת את מעמדו של הרב הראשי והיא עלולה להגיע לכדי נקיטת הליכים לסיום כהונתו".

"לפיכך מתבקש הרב הראשי לישראל למלא את תפקידיו ואת הנובע מכהונתו הרמה בלא קשר לשאלת הארכת הכהונה או הפסקת הכהונה של ראש מערך הגיור. שאם לא כך לא יהיה מנוס מנקיטת צעדים המתחייבים מהתנהגות שאינה הולמת את כהונת הרב הראשי לישראל".

כזכור, הרב הראשי לישראל הגר"ד לאו פנה אתמול במכתב אל ראש הממשלה נפתלי בנט לאור הכוונה לקדם את מתווה הגיור ולהפסיק את כהונתו של ראש מערך הגיור הרב משה ולר. במכתבו כותב הרב הראשי לראש הממשלה כי "תפקידו של ראש מערך הגיור הוא ליישם את הנחיותיו ההלכתיות של נשיא בית הדין הגדול. וחובתו של ראש המערך לוודא שמירה על ההנחיות ההלכתיות".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

עוד כתב הרב הראשי כי ״הפסקת כהונתו של מי שמופקד על יישום ההנחיות ההלכתיות היא גדיעת הקשר בין מערך הגיור לרבנות הראשית, ותגרום לניתוק והסרת האחריות ההלכתית על הנעשה במערך הגיור״.

"לצערי צעד זה הוא חלק מהמגמה המסוכנת של קידום מתווה הגיור שעומד על הפרק בימים אלו. אני חוזר ומדגיש, מתווה הגיור המוצע יגרום לקרע משמעותי בעם ישראל שלא יהיה ניתן לאיחוי."

עוד כתב כי "יישום מתווה הגיור המוצע יגרום לפיצול של העם היהודי, שיאלץ להתמודד בעתיד עם השאלה הקשה ״מי הוא יהודי״, עם מי אפשר להתחתן ועם מי ח״ו לא, מצב נורא של שתי מדינות לשני עמים, יהדות מפולגת במקום יהדות מאוחדת."

בסיום מכתבו מודיע הרב הראשי לראש הממשלה: ״אני מודיע לך בצער רב, כי באם יקודם מתווה הגיור ותופסק כהונתו של ראש מערך הגיור, אאלץ להסיר אחריותי מכל הנעשה במערך הגיור ואפסיק מיידית לאשר את תעודות הגיור הניתנות בו״.