אאא

מסכת מגילה, דף י"ח - השיעור בעברית: 

 

מסכת מגילה, דף י"ח - השיעור באידיש: 

 

מסכת מגילה, דף י"ח - השיעור באנגלית: