אאא

בהקלטה נדירה, שמתפרסמת לראשונה ב 'כיכר השבת', נשמע מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קנייבסקי, חושף לראשונה את רוח הקודש של מרן החון איש זיע"א.

  התיעודים הנדירים האחרונים >>

בהקלטה המיוחדת מלפני כמה שנים נשמע תלמידו ומקורבו הגדול, הרה"ג רבי אורי טיגר, שואל את מרן שר התורה, על ההשמטות ברמב"ם והחידוש של החזון איש שהתגלה כ"רוח הקודש".

התמלול המלא

הרב טיגר: "ב"אגרות וכתבים" (אגרות ורשימות קהלות יעקב ח"א עמ' ע"ט) כתוב שאי אפשר ללמוד מההשמטות של הרמב"ם, כי אם היה לרמב"ם עוד כמה שנים לחיות הוא היה מכניס גם את ההלכות האלה, ה"קהילות יעקב" כותב את זה בשם ה"חזון איש", אבל אני מצאתי חידוש יותר גדול שה"חזון איש" גופיה כותב, יש סתירה ברמב"ם בין הלכות קרבן פסח להלכות תמורה, כותב (החזון איש תמורה סי' ל"ה סק"ט) שאפשר ליישב את הסתירה שזה משנה ראשונה וזה משנה אחרונה והרמב"ם לא הספיק לתקן את זה בספר שלו. זה חידוש עצום! אז כל סתירה ברמב"ם נגיד שהרמב"ם לא הספיק לתקן, איפה מצינו ישוב כזה ברמב"ם?".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "רוח הקודש".

הרב טיגר: "זה הוא אמר ברוח הקודש".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "בטח".

הרב טיגר: "בשאר מקומות אי אפשר לתרץ דבר כזה".