אאא

מסכת מגילה, דף כ"א - השיעור בעברית: 

 

מסכת מגילה, דף כ"א - השיעור באידיש:  

 

מסכת מגילה, דף כ"א - השיעור באנגלית: