אאא

בירושלים נפטרה הערב (ראשון) הרבנית מרת מרים (מינקא) חשין ע"ה, בת האדמו"ר ה'אמרי נפתלי' הרה"צ נפתלי חיים אדלר זצ"ל מדזי'קוב, ונכדת ה'אמרי חיים' מויז'ניץ, והיא בת 80. 

המנוחה, הייתה אחותם של הרבנית מסלונים ע"ה ושל האדמו"ר מדזי'קוב ויז'ניץ שמחתן מחר את נכדו, ובשל האבל יאלץ להיעדר מהחתונה הגדולה.

בחסידות ויז'ניץ מספרים כי בחייה סבלה הרבנית מייסורים קשים, אותם היא קיבלה באהבה, לצד גידול ילדיה והקמת דור ישרים מבורך, עד אשר היא השיבה את נשמתה הערב למגינת לבם של בני המשפחה.

בפטירתה הותירה אחריה נכדים וצאצאים ההולכים בדרך התורה והחסידות.

הלווייתה תתקיים הערב בקרית ויז'ניץ בבני ברק, לבית החיים ויז'ניץ שם היא תיטמן.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים