אאא

מסכת מגילה, דף כ"ב - השיעור בעברית: 

 

מסכת מגילה, דף כ"ב - השיעור באידיש:  

 

מסכת מגילה, דף כ"ב - השיעור באנגלית: