אאא

מסכת מגילה, דף כ"ג - השיעור בעברית: 

 

מסכת מגילה, דף כ"ג - השיעור באידיש: 

 

מסכת מגילה, דף כ"ג - השיעור באנגלית: