אאא

ספר רישיונות נשיאת כלי ירייה פרטי בישראל ירד בעשור האחרון בכ-20%, אך בזמן מבצע שומר החומות, נרשם שיא של בקשות לנשיאת כלי נשק.

אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון הפנים מפרסם היום (שלישי), את מספר הבקשות שהוגשו למתן רישיון לנשיאת כלי ירייה פרטי במסגרת סיכום שנת 2021.

מתוך סיכום שנת 2021 עולה כי במהלך השנה נרשם גידול חד של בקשות - והוא עמד על 19,375 בקשות שהוגשו למתן רישיון לנשיאת כלי ירייה פרטי ,וזאת ביחס לממוצע שנתי של כ- 9,600 בקשות חדשות בשנים האחרונות.

במבצע "שומר החומות" שהיה בחודש במאי 2021 הווה נקודת מפנה בכל הנוגע לגידול החד בהגשת בקשות חדשות לרישוי כלי ירייה פרטי. כך שהחל מחודש מאי מספר הבקשות עמד על 15,849 בקשות, עם מספר שיא בחודש יוני של 6,092 בקשות.

"חשוב להדגיש", נמסר מהמשרד לביטחון פנים, "כי במהלך העשור האחרון, קיימת מגמה מתמשכת של צמצום כמות רישיונות לנשיאת כלי ירייה פרטי באוכלוסיית אזרחי מדינת ישראל. בשנת 2009 היו כ-185,000 רשיונות בידי הציבור, לעומת שנת 2021 - 148,617 רשיונות בידי הציבור. מגמת הצימצום נובעת בין היתר גם ממיקוד ודיוק של תבחינים מזכים לרישוי כלי ירייה פרטי".

השר לביטחון הפנים, עמר בר-לב מסר: "בעוד שהירידה הרב שנתית והעיקבית במספר בעלי הרישיון לנשיאת נשק אישי היא מגמה חשובה, העלייה במספר מבקשי רישיון לנשיאת כלי נשק החל מחודש מאי השנה בעקבות מבצע שומר החומות נובעת מסדק בתחושת הביטחון של אזרחים. תפקידנו לאחות את הסדק הזה, לשפר את המענה של כוחות ביטחון הפנים לאירועים ולהציג זאת בצורה הטובה ביותר שניתן לאזרחים, כך שתחושת הביטחון האישית תמצא מזור גם ללא הצורך בנשיאת כלי נשק אישי".