אאא

מסכת מגילה, דף כ"ד - השיעור בעברית: 

 

מסכת מגילה, דף כ"ד - השיעור באידיש: 

 

מסכת מגילה, דף כ"ד - השיעור באנגלית: