אאא

מסכת מגילה, דף כ"ה - השיעור בעברית: 

 

מסכת מגילה, דף כ"ה - השיעור באידיש: 

 

מסכת מגילה, דף כ"ה - השיעור באנגלית: