אאא

מסכת מגילה, דף כ"ו - השיעור בעברית: 

 

מסכת מגילה, דף כ"ו - השיעור באידיש: 

 

מסכת מגילה, דף כ"ו - השיעור באנגלית: