אאא

בסרטון וידאו נדיר שמתפרסם לראשונה ב 'כיכר השבת', נראה מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קנייבסקי, פוסק בשתי שאלות - מה דין לימוד תורה לבנות והאם יש חובה ללמוד ב'משנה ברורה'?

  התיעודים הנדירים האחרונים >>

בסרטון המיוחד שצולם לפני מספר שנים, נראה תלמידו ומקורבו הגדול, הרה"ג רבי אורי טיגר, שואל את מרן שר התורה, בענין לימוד הבנות תורה בצורה הנהוגה כיום בסמינרים ובענין חיוב לימוד ספר "משנה ברורה" - לספרדים ואשכנזים. 

התמלול המלא

א.

הרב טיגר: "כל המלמד את בתו תורה כאילו מלמדה תפלות, הרב ממש יש להם פה רשימה שלמה של רמב"מים ומורה נבוכים, לעשות חבורה בישיבה אפילו אין ככה רשימה של מראי מקומות".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "שילמדו להם איך צריכים להתפלל, לברך ברכת המזון".

הרב טיגר: "השאלה אם יש בזה באמת איסור או לא?".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "דברים בטלים, אולי בשביל שלא יעסקו בדברים בטלים יותר גרועים".

הרב טיגר: "אז זה יותר טוב?".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "בטח; השטוט זיי זאלון הובן עסק מיט איך וויס וואס נערישקייטן [במקום שיהיה להם עסק עם דברי שטויות]".

ב.

הרב טיגר: "אם הרב יכול לרשום איזה משהו לעידוד הלימוד ב'משנה ברורה'"...

מרן הגר"ח קנייבסקי: "ודאי שצריך ללמוד "משנה ברורה", יש חילוקים בין הספרדים לאשכנזים, ולגבי החילוקים הם הביאו את המנהגים, וה"משנה ברורה" בדרך כלל מביא מנהג אשכנז, זה כל החילוק, אבל אברך צריך ללמוד".