אאא

הראשון לציון ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי יצחק יוסף, במתקפה חריפהנגד שר לשירותי דת, מתן כהנא, והרפורמות שהוא מוביל בדת ומדינה.

במהלך שיעור שמסר בחודש האחרון, תקף הראש"ל את רפורמת הגיור: "כל הגזירות שרוצים לעשות. רוצים לעשות גיור לרבני ערים, זה נורא ואיום. כשאני קורא מה שכותבים אותם רבני ערים שרוצים לתת להם לגייר - אני מזדעזע. הם כותבים במפורש שמספיק להצטרף להלאום היהודי ולגייר אותם, עוקרים את התורה שלנו. זה יהיה דבר נורא ואיום".

הגר"י יוסף התייחס לאיום לפטר אותו ואת עמיתו, הגר"ד לאו, ואמר: "לפני שבועיים איימו עלי שרוצים לפטר, עכשיו איימו על הרב האשכנזי, רוצים לפטר את שני הרבנים הראשיים. אמרתי: שיפטרו אותם, כאשר זמם כן יעשה לו. אנחנו צריכים לעמוד כחומה בצורה"

"אם היה להם שכל היו מבינים מה שהם עושים, איזה פילוג הם עושים בעם ישראל, עד עכשיו הכל היה רגוע", הוסיף הרב הראשי.

באשר לרפורמת הכשרות שאושרה במסגרת חוק ההסדרים, אמר הגר"י יוסף: "גם על הכשרות, אוי ואבוי, נותנים כשרות שפותחת בשבת, ה' ירחם. מביאים חסה מגידול רגיל וכתוב על זה 'כשר' של ההכשרים שלהם. איזו פרצה חמורה ל'עמך ישראל' שלא בקיאים, איזו פרצה חמורה.

"הם עכשיו פרצו את הדלת בכשרות. כל רב עיר יכול לתת כשרות בכל מקום שרוצה. יבוא רב של שהם ייתן כשרות בירושלים או בת"א לפי השגעונות שלהם, הורסים את הכל. הורסים כל חלקה טובה. אנחנו עומדים בפרץ".

הראשון לציון התייחס לחרם על השר מתן כהנא, אותו הוא מסרב לפגוש: "הוא ביקש ממני להיפגש כמה פעמים, לא רציתי לראות את פניו. לא רוצה לראות אותו. אדם שכך עושה, מקלקל את הכשרות, לקעקע את הגיורים, כותל המערבי להביא לרפורמים, עוד גזירות שרוצים לעשות ה' ירחם".

"צריך הרבה תפילה, הק'בה"ה יעביר את רוע הגיזרה הזו", סיים הגר"י יוסף את דבריו הקשים.