אאא

מסכת מגילה, דף כ"ט - השיעור בעברית: 

 

מסכת מגילה, דף כ"ט - השיעור באידיש:  

 

מסכת מגילה, דף כ"ט - השיעור באנגלית: