אאא

מסכת מגילה, דף ל"א - השיעור בעברית:  

 

מסכת מגילה, דף ל"א - השיעור באידיש:  

 

מסכת מגילה, דף ל"א - השיעור באנגלית: