אאא

בחורי ישיבת תולדות אהרן הגיעו השבוע לביקור מיוחד במעונו של גאב"ד העדה החרדית הגרי"ט וייס, שם הם נבחנו על הלכות ברכת הפירות.

הבחורים שעמדו בהצלחה במבחן, הגיעו לבית הגאב"ד לאחר מבצע לימוד שעות רצופות בהיכל הישיבה לרגל ימי השובבי"ם, ולאחר המבחן חילק הגאב"ד מטבע ברכה לכל בחור, לצד דברי ברכה לראשי ורבני הישיבה.