אאא

מסכת מועד קטן, דף ב' - השיעור בעברית:  

 

מסכת מועד קטן, דף ב' - השיעור באידיש:  

 

מסכת מועד קטן, דף ב' - השיעור באנגלית: