אאא

בירושלים נפטר הרה"ח רבי בנימין פריימן ז"ל, מאנשי ירושלים המוכרים, ומחשובי המייסדים של בית הכנסת 'הר צבי' ברחוב צפניה, בן 88 בפטירתו.

המנוח נולד לאביו הרה"ח רבי אברהם מנחם מנדל פריימן זצ"ל, ובהגיעו לפרקו הוא נישא לבת הרב שמעון זיידל שפירא ז"ל, יחד הקימו את משפחתם לתפארת ברחוב צפניה בירושלים, שם הוא התגורר.

רבי בנימין ז"ל היה מוכר מאד בשכונה, וממקימי בית הכנסת שהר צבי', שם הוא היה מתפלל ולומד מידי יום, לצד היותו מגדולי תומכי בית המדרש.

מכריו מספרים על אדם ירא שמים שהיה מאיר פניו לכל סובביו, עם חיוך תמידי שהיה תמיד מחזק את השבורים ודואג לחלשים.

לפני כארבעה חודשים שיכל המנוח את בנו איש העסקים ר' ברוך פריימן ז"ל שנפטר לאחר שהתמודד עם מחלה קשה, והבוקר הוא השיב את נשמתו ליוצרה למגינת לבם של מכריו הרבים ובני משפחתו.

בפטירתו הותיר אחריו דור ישרים מבורך, נכדים וצאצאים ההולכים בדרך התורה. הלווייתו תתקיים בשעה 13:30 ברחבת בית המדרש 'הר צבי' ברחוב צפניה בירושלים, להר המנוחות שם הוא יטמן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.