אאא

אבל כבד פשט שעות אחדות לפני כניסת השבת בחסידות חב"ד: הרב זושא פויזנר, המשפיע האגדי, והשליח של הרבי מליובאוויטש זי"ע לארץ הקודש, הלך לעולמו במרכז הרפואי 'מעייני הישועה', ימים לפני יום הולדתו ה-86.

רבים העתירו בתפילות לרפואתו. הוא נודע כפה מפיק מרגליות, כאיש אמת שלא חשש לומר את אשר על ליבו. הוא זכה להסתופף בצלם של שניים מאדמו"רי חב"ד זי"ע - הרבי מליובאוויטש, שבו היה דבוק ואליו היה קשור ללא סייג, וחמיו הרבי הריי"צ מליובאוויטש, שנפטר השבוע לפני 72 שנה.

בשנת תשט"ז, עודו בחור צעיר, נשלח בידי הרבי מליובאוויטש לארץ הקודש, לחזק את החסידים אחרי פיגוע שאירוע בבית הספר למלאכה בכפר חב"ד. במהלך השנים שימש כמשפיע בישיבות חב"ד בלוד ובישיבות נוספות ברחבי הארץ.

בשבועות האחרונים מצבו התדרדר והוא אושפז בבית החולים. בחסידות חב"ד קראו להעתיר בתפילות לרפואתו. רעייתו מרת יהודית ע"ה, שעמדה לצדו בכל השנים, נפטרה עליו לפני כשנתיים וחצי.

לפי הדיווח באתר חב"ד COL, הוא נולד בה' אדר תרצ"ו באליזבת' ניו ג'רזי, לאביו ר' שלום פויזנר ולאמו מרת חיה. משהגיע לגיל חתונה, נישא עם רעייתו מרת יהודית, לבית כיבודי.

בהתוועדות שנערכה טרם יציאתו לארץ הקודש, בט' אלול תשח"י, נכנס הרבי מחב"ד ונשא דברים קצרים, בהם התבטא בביטויים נדירים על אלו העוסקים בעבודת החינוך בשליחותו, ובירך את ר' זושא פויזנר בברכות מאליפות. נקודת השיחה הוגהה על ידי הרבי והיא מובאת בלקוטי שיחות חלק ב' בהוספות.

כיהן במגוון תפקידים בישיבת תומכי תמימים לוד כמשפיע, ר"מ לחסידות ומשגיח, מדריך ועוד, בשנת תש"פ גם כיהן כמשפיע ראשי בישיבת תומכי תמימים בית שמש קטנה. שימש גם כמשפיע בתומכי תמימים בני ברק, ובישיבה גדולה בבית שמש. היה בעל תפקיד מנהלתי במשרד מרכז ישיבות תומכי תמימים בארץ הקודש, ובמשך עשרות שנים היה איש הקשר בין חב"ד לשגרירות ארצות הברית בישראל. עבד גם כמחזיק בתיק החינוך במועצה אזורית עמק לוד כעשרים וחמש שנים (לערך משנת תש"מ עד שנת תשס"ה).

כמו כן הרב פויזנר שימש כמשפיע בבית הכנסת רייטשיק שול בשכונת לוי יצחק בכפר חב"ד.

הותיר אחריו יבדלח"ט, את ילדיו נכדיו וצאצאיו הרבים.

ברוך דיין האמת