אאא

מסכת מועד קטן, דף ד' - השיעור בעברית: 

 

מסכת מועד קטן, דף ד' - השיעור באידיש: 

 

מסכת מועד קטן, דף ד' - השיעור באנגלית: