אאא

מסכת מועד קטן, דף ו' - השיעור בעברית: 

 

מסכת מועד קטן, דף ו' - השיעור באידיש: 

 

מסכת מועד קטן, דף ו' - השיעור באנגלית: