אאא

בחצר חסידות נדבורנא באניא ברחוב דוד בירושלים התאספו החסידים לעריכת 'טיש' לרגל ט"ו בשבט בראשות האדמו"ר שנשא דברי תורה אודות הלכות ברכות והחשיבות בעשיית ברכה בכוונה.

בדבריו ציין הרבי את הגמרא במסכת ברכות "כל הנהנה בעולם הזה בלא ברכה בלא כוונה כאילו נהנה מקודשי שמים, ואמר רב חנינא בר פפא כל הנהנה בעולם הזה בלא ברכה כאילו גוזל לקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל".

עוד ציין האדמו"ר כי החיסון הטוב ביותר הוא הזהירות באמירת ברכה בכוונה, כשלאחר מכן דיבר הרבי אודות פגעי הטכנולוגיה.