אאא

אבל בעיר בני ברק, עם היוודע דבר פטירתה הפתאומית בליל שבת קודש, של הרבנית מרת מלכה בן שמעון ע"ה, אשת הגאון רבי ניסים בן שמעון, ראש אבות בתי הדין בתל אביב, והיא בת 79 בפטירתה.

המנוחה ע"ה נולדה במרוקו ובהגיעה לפרקה נישאה לבעלה הגאון רבי ניסים בן שמעון, מגדולי הדיינים, לצדו עמדה במשך כל חייה.

בליל שבת, לאחר כניסת השבת התמוטטה הרבנית, ולאחר פעולות מצילות חיים, נאלצו כוחות ההצלה לקבוע את פטירתה המצערת.

מכריהשל הרבנית מספרים בשיחה עם 'כיכר השבת',  כי הרבנית הייתה סמל בתמיכה בבעלה, לצד היותה אמא וסבתא מסורה שדאגה מאד לבני משפחתה.

בפטירתה הותירה אחריה דור ישרים מבורך, בנים ובנות, צאצאים ונכדים ההולכים בדרך התורה וההלכה.

הלווייתה תצא הערב בשעה 20:30 מביתה ברחוב אלישע בבני ברק, ובשעה 23:00 בהר המנוחות בירושלים שם היא תיטמן.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים