אאא

בצעד חריג הורה היום (ראשון) מפקד מחוז ירושלים של כבאות והצלה, על צו סגירה מידי לנכס המשמש כישיבה בטלז-סטון.

לפני שעות ספורות, התקיים שימוע במפקדת המחוז בהשתתפות מפקד המחוז, ראש מחלקת ההגנה מאש וקצינים נוספים וכן נציגי בעל הנכס, אנשי ישיבת "ישרי לב", השוכנת בישוב קרית יערים (טלז-סטון).

על פי כבאות והצלה, הרקע לשימוע היה הפרה מתמשכת של תקנות ההגנה מאש מאז שנת 2015. בין היתר במקום לא הותקנו ברזי כיבוי, לא נרכש ציוד כיבוי בסיסי הכרחי, לא קיימים פתחי מילוט ראויים ועוד. אולם הדברים הגיעו לשיאם לאחר שבמקום נבנתה קומה נוספת המשמשת ללינת התלמידים ללא היתר ומחומרים דליקים.

בין הנימוקים לסגירת המקום על פי מפקד המחוז טפסר ניסים טויטו: "בנכס על כל חלקיו קיימת סכנה ממשית ומידית לשוהים בו ובסביבתו. אחריותי כמפקד מחוז לשמור על התלמידים השוהים במבנה, ועל כל הבאים בשעריו ואף של השוהים בסביבתו. אחריות זו חלה בראש ובראשונה עליכם כמחזיקים וכאחראים לנכס. נוכח ליקויים כה רבים, לצערי אין מנוס אלא להורות על הפסקת כל שימוש בנכס, למעט תיקון הליקויים".

"צו הסגירה נכנס לתוקפו באופן מידי", נמסר מכבאות והצלה מחוז ירושלים.