אאא

‏‏האבל הכבד בחצר הקודש אשלג: אדמו"רים ,רבנים ואישי ציבור פקדו בימי השבעה - בשבוע האחרון, את בית כ"ק אדמו"ר, היושב שבעה על פטירת רעייתו הרבנית מרת חיה חנה אשלג ע"ה, שנפטרה בשבת שעברה בגיל 72.

הרבנית הצדקנית מרת חיה חנה אשלג ע"ה, בת הגה"ח רבי יצחק שמואל וינשטוק זצ"ל, נסתלקה כאמור בליל שב"ק שעבר לאחר שהתמוטטה בביתה.

את האדמו"ר הגיעו לנחם, ראשי ישיבות, דיינים וקהל אלפים ובראשם קהל חסידי אוהדי וידידי בית אשלג שהגיעו לנחם
ולחזק את כל המשפחה.

כמו כן, התקבלו שיחות טלפון ומיילים של ניחומים ע"י אדמו"רים ורבנים מהארץ ומחו"ל וכן מקהילות שונות בחו"ל אל כ"ק האדמו"ר ומשפחתו.