אאא

אחרי שאהוד אולמרט כינה את משפחת נתניהו 'חולי נפש', משפחת נתניהו הגישה תביעת לשון הרע נגדו, וזה מנגד טען כי המשפחה צריכה ללכת להסתכלות פסיכיאטרית שתקבע אם אמר דברים נכונים או אם לא.

עורך הדין יוסי כהן, שמייצג את משפחת נתניהו הגיב לדרישת אולמרט וכתב כי "במקום שהנתבע (אולמרט) ייסוג, ירפה ויביע חרטה, הוא ממשיך בהגשת בקשות מכפישות המוגנות בחסיון".

עוד כתב כהן כי "למרבה המבוכה, הנתבע מתייחס להליך המשפטי במידת היהירות שכה מאפיינת אותו. האם הוא סבר כי התובעים או בית המשפט לא יעיינו היטב באסמכתאות אליהן הוא מפנה או שבית המשפט לא יידע לאבחן את העובדות שבענייננו מהעובדות שבאסמכתאות אשר עליהן הוא מבסס כביכול את טיעוניו?".

"כך או כך, מאופן התעלמותו המופגנת של הנתבע מעקרונות בסיסיים המהווים נכסי צאן ברזל בשיטתנו המשפטית ומעצם ניקיונן לאחז את עיני בית המשפט הנכבד בפסקי דין שהעובדות שבבסיסם שונות בתכלית השוני מהעובדות שבענייננו, ניתן ללמוד כי הוא כלל אינו מעוניין בבירור האמת".

בהמשך כתבה משפחת נתניהו כי "אולמרט צחקק וגיחך בזלזול מופגן כאשר העירו לו במהלך ראיון כי התבטאויותיו חורגות מהנורמות המקובלות וכי לא ניתן להוכיחן והשיב בביטחון כי התובעים לא ינקטו כנגדו בכל הליך, מתוך חשש שאם יעשו כן, הוא ידרוש את חשיפת מצבם הרפואי על ידי פסיכיאטר מומחה מטעמו. בקושי רב מתאפק החתום מטה  מכתיבת המסקנה המתבקשת, בפרט נוכח הבקיאות הרבה שמגלה הנתבע ברזי מחלות הנפש, בתסמינים, בבדיקות ובשמות התרופות שנועדו לרפאן".