אאא

דף כז

*ההנהגות בראשונה.

א.     הדברים שעשו בראשונה ושינו מפני הבושה 1. הוליכו לבית האבל עשירים בכלי כסף וזהב ועניים בסלי נצרים, והתביישו לכן התקינו שכולם יביאו בסלים. 2. השקו בבית האבל עשירים בזכוכית לבנה, והתקינו שכולם בזכוכית צבועה. 3. הוציאו עשירים בדרגש, ועניים בכליכה. 4. הניחו מוגמר רק תחת חולי מעים, והתקינו שיניחו תחת כולם. 5. הטבילו כלים על נדות מתות, ותקנו על כל הנשים. 6. וכן בזבים . 7. עלות התכריכין היו יקרים והקרובים ברחו עד שר''ג יצא בכלי פשתן וה"ה בקנבוס.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.     הדברים שעשו בראשונה ושינו מפני הבושה (7)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]