אאא

ניצחון למשפחת נתניהו: בית משפט השלום בתל אביב דחה היום (רביעי) את בקשתו של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, להורות לראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, לרעייתו שרה ולבנם יאיר, להעביר לידיו רשומות רפואיות בתחום בריאות הנפש שלהם, לחתום על כתב ויתור על סודיות רפואית ולהיבדק בידי פסיכיאטר מטעמו לשם עריכת חוות דעת. הדיון היה במסגרת תביעת הדיבה שהגישו בני משפחת נתניהו נגד אולמרט, לאחר שהוא טען בראיון כי הם סובלים מחולי נפש.

השופט עמית יריב הורה לבני משפחת נתניהו כן להשיב לחלק מן השאלות שנכללו בשאלון ששלח אולמרט, אולם הדרישה לחייב את התובעים להשיב לשאלות הנוגעות למצבם הנפשי נדחתה על הסף. בנוסף, בית המשפט חייב את אולמרט בהוצאות הבקשה, בסך 7,500 שקלים.

השופט טען, כי על אולמרט שטוען להגנתו "אמת דיברתי", להביא ראיה בסיסית ראשונה ממנה ניתן להתחיל להוכיח כי אכן ישנה מחלת נפש כזו ורק אז ניתן לדרוש גילוי מסמכים וכדומה. "מקום שבו הפרסום כלל אמירה כללית, לא ממוקדת, שאינה מתייחסת לאירוע נקודתי, יש למנוע מצב שבו דרישה לגילוי מסמכים תהפוך למסע דיג שתכליתו לנסות ולאתר ראיה שתאפשר להוכיח בדיעבד את אמיתותו של הפרסום, ולצד זאת - להביך את התובע, ולהרתיע אותו מלהמשיך ולנהל את התובענה".

"כדי למנוע מסע דיג כזה, יש לקבוע כי תנאי לגילוי המסמכים המבוקש הוא הצגתן של ראיות שיש בהן כדי להרים את הנטל - ולו הראשוני - לקיומו של בסיס עובדתי כלשהו לאמירות. רק לאחר מכן, וככל שיתברר שאין מדובר באמירות שהופרחו לחלל האוויר מבלי שיש מאחוריהן דבר, ניתן יהיה לשקול חובת גילוי מסמכים חסויים שעניינם מצבם הרפואי או הנפשי של התובעים", כתב השופט.

בית המשפט הבהיר שאולמרט עדיין יכול לנסות להוכיח את טענת "אמת דיברתי" באמצעות ראיות אחרות עליהן הצהיר בעדותו בבית המשפט.