אאא

שיעור תעסוקת הנשים החרדיות שבר ברבעון האחרון של 2021 את מחסום ה־80% והגיע לשיא כל הזמנים: כ-83%, כמו הנשים היהודיות הלא-חרדיות, כך עולה מגיליון המעקב אחר עמידה ביעדי התעסוקה של הממשלה ב־2021 שפרסמה לאחרונה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ודווח הבוקר (חמישי) ב'כלכליסט'.

בקרב הנשים החרדיות נרשם ברבעון הרביעי של 2021, כלומר חודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר, שיעור תעסוקה של כ-83%, לפחות 5% יותר מהנתונים שהוצגו שלושה חודשים קודם לכן, וב-20% יותר מיעד תעסוקת הנשים החרדיות שהציבה הממשלה בעבר.

שיעור תעסוקת הנשים היהודיות הלא-חרדיות עומד על 83%, כך שהנשים החרדיות השוו את מצב תעסוקתן לחברה הכללית, אבל בינתיים זה רק במישור התעסוקתי. כעת יש להתמקד בתעסוקה איכותית יותר ובהעלאת השכר, שאצל הנשים החרדיות הוא נמוך בהרבה. אנו ב'כיכר השבת' קיימנו למען זה את ועידת "אחת ועוד אחת", ונמשיך לעקוב אחר הנושא.

לעומת הנשים החרדיות, מבחינת הגברים החרדים המצב הורע: לפי הלמ"ס, בשנתיים ירדו יותר מ-2% משיעור החרדים העובדים – 46% היום לעומת 48% ב-2019. לפי הגדרת המועצה הלאומית לכלכלה עובדים 50% מהגברים החרדים, אבל גם לפי שיטת מדידה זו חלה ירידה של 2%. בשונה מהנשים החרדיות, יעד התעסוקה של גברים חרדים ל־2020 עמד על 63%, והוא רחוק ממימוש.