אאא

חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת הרשב"י הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, דיבר דברי חיזוק והתעוררות, בפני תלמידי תלמוד תורה "איילת השחר" בקרית הרצוג שבבני ברק.

בדבריו, עורר ראש הישיבה בדברים נוקבים נוכח הגזירות הנוראיות הניתכות על עולם התורה ועוררם להתחזק בלימוד התורה הקדושה, מכיוון שתינוקות של בית רבן, הם היסוד של כלל ישראל.

"היסוד של כלל ישראל זה תינוקות של בית רבן, גם המן בזמנו, הוא אמר - בתחילה אני מתחיל עם התינוקות", פתח ראש הישיבה את דבריו.

לאחר מכן אמר בכאב: "הם קמו עלינו, איך לקרוא להם, ערב רב, רוצים להילחם נגד תורה הקדושה, כל מה שיקר לנו מאוד".

"ואנחנו צריכים להתחזק, ונודיע לכל העולם שאנחנו לא נזוז! ובסייעתא דשמיא הקב"ה ירחם על כלל ישראל, שהסטרא אחרא תתבער מן העולם ונזכה לביאת משיח צדקינו".