אאא

לאחר חטא העגל, אומר הקב"ה למשה רבנו: "ועתה הניחה לי, וייחר אפי בהם, ואכלם". הקב"ה מודיע למשה רבנו, שהוא רוצה לכלות את בני ישראל.

רש"י אומר, שדווקא במילים אלו, הקב"ה רומז למשה רבנו: שהכל - תלוי בו! אם הוא יתפלל על עם ישראל, הם - ינצלו!
משה רבנו מבין את הרמז, ועונה לקב"ה: "לָמָּה ה' - יֶחֱרֶה אַפְּךָ בְּעַמֶּךָ וְכוּ'". משה רבנו מלמד מהי מנהיגות, ואיך האדם ינהיג, אפילו - רק את עצמו. "אני ד' לא שיניתי" – זוהי הנהגת ד', מאז - ועד היום! ועד – ביאת המשיח!

גילוי - י"ג מידות של רחמים

"טוב ה' - לכל, ורחמיו, על - כל מעשיו".
הקב"ה מלא חסד ורחמים על כל הבריאה, ובטח על עם ישראל אהוביו, שעליהם נאמר: "בנים אתם לה' אלוקיכם".

וכנגד זה נאמר: "הוי גוי חוטא, עם – כבד עוון, זרע מרעים, בנים - משחיתים". אבל, גם לאחר מילים אלו, עדיין נאמר: "אהבת עולם אהבתנו".

הרבי מלובביץ מסביר במתק לשונו, את מעשי הקב"ה: "הציל הקב"ה את בני ישראל עצמם - מבני ישראל עצמם".

משה רבנו מלמד - מנהיגות לדורות!

משה רבנו, מסר את נפשו על עם ישראל - התפלל עליהם, וחיפש: למצוא בכל אחד - מעט טוב, וללמד עליו - זכות.
ואפילו על - הפחות שבפחותים! אומר מוהרנ"ת במתק לשונו, שע"י המעט טוב שתמצא בכל אחד: "וַאֲזַי נִדְחֶה הָרָע - לְגַמְרֵי"!!!

משה רבנו מגלה - סודות עצומים!

בפרשה, מתגלים כמה סודות חשובים, שיכולים להביא: לתיקון העולם, ותיקון - האדם.
משה רבנו, מעביר מסר לדורות, ומלמד: שגם לחוטא הכי גדול – יש דרך תשובה. כיצד? תמצא בכל אחד - מעט טוב, וע"י כך: כל הרע שיש בו – נדחה ומתבטל! והחוטא הכי גדול, יכול להיות - אתה או חברך!

כוחו של מנהיג – למצוא טוב וללמד זכות!

מנהיג אמיתי, מלמד זכות על כל אחד, אף על החוטא הכי גדול: הוא מוצא טוב בכל אחד, ובכך, מבטל את כל – הרע שיש בו! מוהרנ"ת נותן דרך לתשובה לדורות, ואומר: "כִּי הָרָע, אֵינוֹ נֶחֱשָׁב כְּלָל! כְּנֶגֶד מְעַט הַטּוֹב - שֶׁיֵּשׁ בָּהֶם עֲדַיִן!" יש בחברך ובך - מעט טוב, וזהו, הפתח לתיקון – כל הרע!

כיצד יודעים – מיהו מנהיג אמיתי?
הקב"ה מלמד את משה, מה צריך לעשות - מנהיג אמיתי, אומר רש"י:
"הניחה לי, אלא כאן, פתח לו פתח, והודיעו שהדבר – תלוי בו".
משה רבנו, מבין את הרמז - ואינו מחפש כבוד לעצמו, ואף שהקב"ה מבטיח לו:
"ואעשה אותך לגוי גדול" – הוא לא מסכים!
אומר משה רבנו לקב"ה בהמשך הפרשה:
"ועתה, אם תשא חטאתם, ואם – אין, מחני נא מספרך – אשר כתבת"!

כפרת העם תלויה - בענווה של המנהיג!

רבי נחמן אומר בליקוטי מוהר"ן ד' (אות ז'):
"והאיש משה ענו מאוד" ובזכות זה נקרא:
איש חכם, כמו שכתוב: "והחכמה - מאין תמצא" (סוטה, כא').
וזה כוחו של התלמיד חכם לכפר – על עמו!

היה בכוח של משה רבנו:
לכפר על חטא העגל, בזכות - ענוונותו!
כמו שכתוב: "ואיש חכם – יכפרנה, היינו:
בחינת תלמיד חכם, בחינת משה - הוא יכפר לו".

וממשיך רבי נחמן, ואומר: "כמו שכתוב: ועובר על פשע לשארית – למי שמשים עצמו כשיריים" (ר"ה, י"ז).

רוצה להיות מנהיג? תהיה עניו, ותמצא - טוב!
בכל אחד יש פוטנציאל - להיות מנהיג, וזה תלוי – רק בו!
"מחני נא מספרך אשר כתבת":
האם אתה מוכן להיות 'אין' - ולהימחק?
אם כן, תזכה: "והחכמה מאין תמצא".
ומי שחכם, זוכה לדון לכף זכות, לחפש ולמצוא:
מעט – טוב, בכל אחד מישראל, וע"י זה, כל הרע – מתבטל!
וזאת, הוראה לדורות - ומבחן המנהיגות!
וזהו אפילו, המבחן העצמי שלך - בינך ובין עצמך!
האם אתה יכול - להנהיג את עצמך נכון?
האם אתה יכול למצוא מעט טוב, בך ובחברך?
ועל אף, שיש בך או בחברך, גם – הרבה רע?
אם כן: אתה מתנהג כמו – מנהיג אמיתי!

אומר מוהרנ"ת, שעל יסוד זה בנויה תורת 'אזמרה'.
ע"י הטוב שתמצא בעצמך, ובחברך:
ניתן להעלות כל אחד - מכף חובה לכף זכות.

כיצד מעט טוב, דוחה - המון רע?
האם הקב"ה מסכים 'לרעיון' של משה רבנו:
למצוא מעט טוב, שיבטל את הרע?
ואפילו, למצוא מעט טוב, שיבטל – את כל הרע? כן! בהחלט! התורה כותבת:
"וַיִּנָחֶם עַל הָרָעָה" – הקב"ה התרצה למשה רבנו!

הקב"ה שמח למחול לבניו אהוביו, והוא מלמד את משה רבנו, את:
סדר התפילה וי"ג מידות של רחמים, ועל זה נאמר:
"וַיֹּאמֶר אֲנִי אַעֲבִיר - כָּל טוּבִי".
הקב"ה מגלה למשה רבנו, ומלמד אותו, שהוא:
טוב לכל אדם, ולא משנה, באיזה מצב – האדם נמצא!

י"ג מידות של רחמים – גילוי רחמי ה' המרובים
הקב"ה גילה למשה רבנו את י"ג מידות של רחמים, בבחינת:
"ה' ה' אֵל רַחוּם וְחַנוּן אֶרֶךְ אַפַּיִם" וְכוּ'.
ה' יתברך, מלא טוב, מלא רחמים, ודרכו תמיד – להאריך אפו!
מטה הוא - כלפי חסד, ואומר מוהר"ת:
"נוֹצֵר חֶסֶד לָאֲלָפִים" – אף שיש לאדם אלפים ורבבות של חטאים:
עם מעט טוב שמוצא ע"י החסד – דוחה הכל"!
(ליקוטי הלכות, הלכ' השכמת הבוקר, אות ג').
זה כנגד זה עשה אלוקים:
"ויחר אפי" כנגד – "ארך אפים"! והבן!

'אזמרה לאלוקי בעודי' – במעט טוב שיש בי!
כמו שהקב"ה טוב - לצדיקים, כך, הוא טוב - לרשעים, והוא מצפה:
שננהג במידותיו: נמצא את – המעט טוב, בכל אחד!
ולכן, אתה לא יכול לדחות - אף אדם, אף לא - את עצמך!

זוהי - תורת 'אזמרה', שעליה אומר רבי נחמן, שהיא:
אחד היסודות שהכי חשובים - לכל אדם!
וכדאי לעיין בה, בליקוטי מוהר"ן קמ"א רפ"ב, והיא מלמדת:
שאף ברשע או בחוטא הכי גדול, יש – מעט טוב:
שיכול להפוך את כולו – לטוב מושלם!

אני הופך למנהיג – לפחות של עצמי!

כל אחד צריך - לומר לעצמו:
אני 'עצם' הטוב - באמת! וגם אתה!
אני רק צריך למצוא את - הטוב הזה!
זהו המבחן של – מנהיג אמיתי!
זהו המבחן העצמי, שיוכיח:
האם אתה – מנהיג אמיתי, לפחות של – עצמך?

ואם אתה כבר שואל, אז תדע לך:
לא! זה – לא קשה!
בהצלחה!

לע"נ אימנו מורתנו רחל בת ריינה מלכה.