אאא

ועדת הכנסת בראשות ח"כ ניר אורבך מימינה אישרה היום (שני) את סדרי עבודת ועדות הכנסת בפגרת הפסח של הכנסת, שתחל עם סיום דיוני המליאה בסוף השבוע הזה, הצפויים ביום חמישי בלילה, או אף בשישי בבוקר. 

תחילה סוכם כי בימי הפורים, בחמישי ובשישי הבאים אי"ה, וכן בכל ימי חג הפסח, לא תתקיימנה כלל ישיבות באף ועדה מוועדות הכנסת, ובטח לא במליאת הכנסת, כדי לאפשר לחברי הכנסת ולאנשי לשכתם לחוג כראוי.

מלבד זאת, בין הקואליציה לאופוזיציה סוכם שאם יהיו דיונים במליאת הכנסת הם יהיו רק בהסכמה בין שני הצדדים, וגם אם כן – לא בשבוע הראשון לפגרה, כלומר בשבוע הבא.

באשר לתמונת הוועדות, החליטה ועדת הכנסת כי כלל הוועדות תוכלנה להמשיך בעבודתן בימי הפגרה, מלבד פורים ופסח כאמור, אך מספר הישיבות שתקיים כל ועדה לא יעלה על ארבע ישיבות במשך כל הפגרה. החרגה ניתנה לוועדה לביטחון הפנים, שתוכל להתכנס לשש ישיבות.

מלבד זאת, הוחלט על החרגה נוספת, לפיה כל נושא שקשור למשבר הקורונה יאפשר דיון בוועדה הקשורה אליו בלי קשר למגבלה שהוטלה.