אאא

סגולות לזמן - קריאת המגילה, ועוד – כיד המלך...

"מה תעירו ומה תעוררו את האהבה – עד שתחפץ": בימי הפורים, אהבת ה' יורדת לעולם באור עליון נשגב ונורא, הקב"ה מעיר את אהבתו אלינו, ואתה צריך רק קצת להעיר את האהבה שבליבך...

תסתכל על הטובות והחסדים שהקב"ה עשה עימך עד היום, תודה לו על כך, וכך יהיה לך יותר קל לשפוך שיחתך לפניו, ויתמלאו משאלות ליבך...

# תפילה בשמחה: "תפילה שהיא בשמחה, היא – ערבה ומתוקה לה' יתברך" "ע"י שמחה, תבוא תפילתך – בהיכל מלך" (ספר המידות).

סגולות בזמן - קריאת מגילה:

# סגולות לזמן קריאת המגילה:

בזמן שמיעת הברכות שלפני קריאת המגילה: לבקש בזמן שמיעת הברכות, להיות 'כלי' לקבל את האורות של מרדכי ואסתר.

בזמן קריאת המגילה: יורד לעולם שפע גדול ועצום מהשמים, לבקש ולחזק את הרצון, להיות 'כלי' לקבלת השפע הרב שיורד... ולמלא את ה'כלים' – מה תבקש? תקבל - עד בלי די...

פסוקים המסוגלים - לישועות גדולות

# פסוקים מהמגילה, שמסוגלים לישועה:

פרק ה' פסוק א': "ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית":

ברגעים אלו – השכינה עומדת לפני הקב"ה, ומבקשת עבור עם ישראל.

אסתר המלכה – היא השכינה, שנכנסת לחצר המלך הפנימית – לקב"ה, למקום הכי קדוש ועליון, מרגע זה, השכינה עומדת ומבקשת על עם ישראל לפני הקב"ה, תהרהר – מה תרצה שהשכינה תבקש עבורך?...

סגולה עצומה לקבלת התפילות:

להרגיש את צער השכינה ולהתפלל שהשכינה תצא מהגלות.

פרק ח' פסוק ג': "ותוסף אסתר ותדבר... ותבך ותתחנן לו":

להרגיש איך השכינה ממשיכה לעמוד לפני כיסא הכבוד, 'ותוסף' – מוסיפה לבקש רחמים עליונים על עם ישראל...

# הושטת השרביט – הרגע של המתקת הדינים:

פרק ח' פסוק ד': "ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב..."

זהב הוא – דינים, ורגע הושטת שרביט הזהב הוא:

רגע המתקת הדינים - על כל ישראל!

לכוון ולבקש מהקב"ה - ביטול כל הדינים!

ברגעים אלו, נמשך לעולם ועל האדם - חסדים עצומים!

ויורד לאדם - שפע רב וגדול מאוד מאוד!!!

פרק ח' פסוק ו': "כי איככה אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי..."

סגולה עצומה לקבלת התפילות, לבקש על הצער של כלל ישראל.

כשאתה חושב, מרגיש ומתפלל על הצער של השני, תפילתך מיד  נענית.

ערב פורים - הדלקת נרות למרדכי ואסתר

# בערב לאחר קריאת המגילה – להדליק שני נרות: אחד לזכות מרדכי בן יאיר והשני לזכות אסתר בת אביחיל, ולבקש שזכותם תגן עלינו, ויתמלאו כל בקשותינו ברחמים...

# לערוך שולחן – כנגד שולחן אחשוורוש – זה כנגד זה:

עריכת השולחן יפה ומכובד עםשתי נרות, מבטלת את הקטרוג שהיה מהשולחן המפואר שערך אחשוורוש.

כל הפושט יד נותנים לו – חשוב!

# אין לדקדק עם אף אחד - "כל הפושט יש נותנים לו": ביום הפורים – כל מי שפושט יד – מקבל, לא בודקים ולא מדקדקים עם אף אחד!

'פושט' – לשון פשוט! כל אדם, גם מי שנקרא הכי פשוט בגשמיות או ברוחנית, מקבל – כלל מבוקשו! לא לפספס!

וגם לך הקב"ה יתן, כל מה שתבקש – מבלי לבדוק שום חשבון! הכל - במתנות חינם!

ביום הפורים, אין שום מניעה ומחסום – לקבל כל מה שרוצים!

"צריך האדם לדעת שכל דיבור ודיבור יקר וחשוב מאוד בשמים, וה' יתברך רק מחכה לאדם שיבקש, כדי לתת לו"

# לא להתייאש – להמשיך לצפות לישועת ה': "כי אין שום תנועה של קדושה, ולא שום אנחה וצעקה וכיסופין דקדושה... – נאבד כלל לעולם, כי לא יזנח לעולם ה'"

צעקה ותשובה – ממלאים את משאלות הלב!

מרדכי היהודי, ידע את כל אשר נעשה "ויקרע מרדכי את בגדיו, ויצא בתוך העיר, ויזעק..." מרדכי עורר והקיץ את כל ישראל לתשובה, כי הודיע להם, שאין דבר שעומד בפני הצעקה והתשובה.."

אין רצון שנאבד לעולם: כל רצון טוב אפילו לרגעים בודדים, אינו נאבד לעולם, כל מחשבה טובה של רצון לשנות ולשפר את המידות, והמעשים, כל הרהור תשובה וחרטה, מוחים מהלב עוד חלקיק רע, שהוא בגדר 'עמלק' - שורש הרע.

שום 'אנחה' אינה שווה ריקם: כל אנחה שפורצת מהלב, עולה לבקש עליך רחמים לפני כיסא הכבוד (כל השנה) ובטח ביום הפורים, היא שווה המון...

בזכות טיהור הרע מהלב – הקב"ה ימלא משאלות ליבנו לטובה!

חשוב להזכיר בתפילות בימי הפורים

להזכיר את צער השכינה ולבקש במתנת חינם, ורצוי להכין רשימה מראש שלא נשכח דברים מתוך שיכרות...

פרק כב' בתהילים: כדאי לומר כמה פעמים במהלך היום, ובמהלך הסעודה, ולבקש שה' ימלא משאלות ליבנו לטובה בזכות מרדכי הצדיק ואסתר המלכה.

סגולה למציאת הזיווג מבעל ה"מתוק מדבש": לומר את כל הספר התהילים בערב, ולבקש בזכות מרדכי ואסתר, למצוא את הזיווג עד פורים בשנה הבאה.

במהלך סעודת הפורים:

חלה: רצוי להכין חלה מאורכת שמזכירה את העץ שעליו תלו את המן, ולבצוע מראש החלה, כנגד ראשו של המן - שרוצים ל'רוצץ'.

לומר בתוך הסעודה: 120 פעם - ברוך מרדכי, ו – 24 פעמים ברוכה אסתר בת אביחיל. האמירה מושכת אורות וישועות שהיו למרדכי ואסתר – בימים ההם בזמן הזה...

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

אכילה בשמחה: מתקנת את האכילה ה'לא כשרה' שאכלו בסעודתו של אחשוורוש.

כתיבה דף וקריעתו: לכתוב על דף 'עמלק' ולקרוע אותו (בעצבים...) לדרוך עליו, למחוק אותו, פעולה חיצונית, אבל מטהרת ומשפיעה על הנפש מבפנים...

מחית זכר עמלק – מכניס אור בהיר ללב

עמלק שמסמל - שהכל קורה במקרה, ומאוד הגיוני וטבעי' שהוא קורה, ולכן, מצוות עשה מדאורייתא! לחזור ולשנן:

אין טבע! אין מקרה בעולם! רק רצון ה' – מתקיים בעולם!

הכל זה מציאות אלוקית, ומתנהל בהשגחתו הפרטית המדויקת!

תחזור ותשנן:

בחג פורים הזה, אקבל ישועות נפלאות, והקב"ה ימלא משאלות ליבי...

רצון יראיו יעשה - "ישועת ה' כהרף עין" - רק להודות ולבקש.

"ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר".

לך ולכל בית ישראל, אמן!