אאא

פורים הוא – היום שלך! מה שתבקש - תקבל!

בפורים, אומר הקב"ה לכל אחד: בן יקר שלי – אני אוהב אותך!

בגלל שאתה בני, אני רוצה לתת לך כל מה שתרצה – רק תבקש! 

לא כל יום פורים, אבל, ביום חמישי ושישי - כן!

"כל הפושט יד – נותנים לו" – במתנת חינם, בלי חשבון!

מה יעשה אותך מאושר? תכין רשימה...

לא לפספס את - יום הפורים! 24 שעות של ישועות ללא הפסקה!

תקרא ותגלה, שביום פורים אפשר - לקבל הכל.

מהי הדרך להעלות את התפילות – שיתקבלו לרצון?

# "אל ימנע עצמו מן הרחמים" – אסור לאדם להתייאש מהרחמים, כמו שאמרו רבותינו: "אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים".

# הנהגת הקב"ה ביום הפורים – "כל הפושט יד – נותנים לו"! 'כל הפושט' – ממש כל אדם שיבקש – מקבל! אסור להפסיד, הבטחה - כזאת נדירה!

# תפילתך – מורידה שפע אלוקי לך ולכל העולמות: כן! מדובר - גם עליך! שביום זה אתה יכול לפעול – ישועות, יש הוכחות!

# לא משנה, אם יש לך קשר קבוע עם המלך: בפורים, מתגלה אהבת ה' הנצחית לכל יהודי – בלי שום תנאי או סיבה, ולכן: הקב"ה – נענה לכל בקשה, רק צריך לבוא ולבקש, אומר האר"י הקדוש: 'אין הארה יותר גדולה בשנה מיום הפורים' (עץ חיים).

# ביום זה, אפשר לשנות – את המזל! אומר הזוהר הקדוש:

'וגם חרבונא זכור לטוב': גם כל מה שנחרב ב'חייך' ('חרבונא'):

יכול להיבנות מחדש - ולהפוך לטוב (הקב"ה יזכור אותו - לטוב)!

זהו - היום היחיד בשנה עם הבטחה, לשנות את המזל - לטובה.

"ותאמין כי חסדי ה', שלא תמנו - ולא כלו רחמיו לעולם! והכל יתהפך לטובה בקרוב..." אל תמשך אחרי הצער, יום הפורים - הזמן לישועות מעל הטבע.

# מחובת היום - לשמוח, ובכח היום – למשוך לך שמחה לכל השנה:

ביום זה, מקבלים סיוע מיוחד משמים – להיות בשמחה,  ואומר ה'שפת אמת', שהשמחה יכולה להישאר בלב האדם - כל השנה, או בשפתו:

"ותישאר שם, ותלווה את האדם - כל השנה"!

# רוצה לשמוח, אבל - קשה לי! מה עושים? גם לשמחה, צריך להתכונן מראש, תאמין ברחמי ה' וברצונו להיטיב לך, ותעשה חשבון: האם שווה לך לשמוח בימי הפורים, ושמחה זאת תישאר לכל השנה? אם כן – הרווחת!

# תנעל את הצרות - ליום אחד: תכין בירכתי המוח, קופסה אטומה ליום הפורים, ותכניס לקופסה את כל ה'צרות' שלך - רק ל 24 שעות, ותנעל! הקופסה תסכים לחכות, היא - לא תברח לשום מקום! בדוק!

אם תעשה זאת, תראה כל השנה ניסים וישועות – שווה לנסות ולהשקיע...

# הבטחה – יום מיוחד לקבלת תפילות:  ה'פלא יועץ'אומר, שמי שמתפלל בכוונה בפורים: "תפילתו מתקבלת לפני כיסא הכבוד".

ובתנאי: "שיבקש באמיתות לבבו".

# באיזה תחום אתה מרגיש 'אבוד' או חסר אונים? יש תחום, שאתה קצת מיואש ממנו? ניסית הכל – ולא הלך? ואתה יודע שרק 'נס' יעזור? מצוין! יום הפורים - מיועד לניסים! אל תפספס את - ה'מומנט'!

הבנת, שיש רק כתובת אחת - לכל הישועות, אם ליבך מצליח קצת להיכנע, ולהרגיש: "אין לנו על מי להישען, אלא: על אבינו שבשמים" תפילתך ובקשתך – יעלו עד כיסא מרומים.

# השעות שהכי מסוגלות לקבלת התפילה: במהלך השנה, יכול להיות קטרוג על תפילת האדם, אבל, בליל פורים - ובמיוחד משעת חצות, אומר בעל ה'אילת הצבי':

"אין שטן - ואין קטרוג, ותפילת כל יהודי - עולה לשמי מרומים, ופועלת את פעולתה - בחסד וברחמים".

# לכל יהודי יש כח לומר לקב"ה - מה לעשות איתו: ביום הפורים, כל יהודי הופך להיות בגדר 'צדיק גוזר – והקב"ה מקיים', אומר האדמו"ר מסוכוטשוב: "כל יהודי ויהודיה ביום הפורים, גם הפשוט ביותר:

יש בכוחו לומר לקב"ה - מה לעשות בחייו"!

רק תבקש – ותגזור, והקב"ה יעורר עליך רחמים, ישפיע אהבתו – ויתן!

תתעורר בליל פורים - אל תישן! כדי שתישן יותר טוב – כל השנה!

# בפורים ניתן לשנות ולחתום ב'טבעת המלך' – את מה שכבר נחתם ביום כיפור: ר' לוי יצחק מברדיטש'באומר שיום פורים, הוא - עת רצון עצומה! עד כדי כך, שכל מה שנגזר ונחתם ביום כיפור ב'טבעת המלך', ניתן:

לחתום בפורים ב'טבעת המלך' – בדיוק ההיפך!

# תפילת יהודי פשוט עולה עד – לכתר העליון: אומר האדמו"ר מקומרנא, שקיבל בלחישה מהשמים (וידוע, שהיה לו כל שבוע גילוי אליהו הנביא), שביום הפורים, אפילו נשמה קטנה, יכולה:

"להעפיל להיכלו של - צדיק מופלא, בלי - שום מעכב".

וע"י זה זוכים:"וכן עולות כל התפילות - לכתר העליון, בלי - שום עיכוב!"

כי התפילה של יהודי פשוט, היא בדרגה של – 'צדיק גוזר והקב"ה מקיים'!

על שום יום אחר בשנה, לא נאמרו – מילים אלו, והבן!

# "נזכרים ונעשים בכל דור ודור": על יום הפורים נאמר "נזכרים ונעשים" – אומר האדמו"ר מקוסוב, בעל ה'תורתחיים':יום הפורים יש סגולה מיוחדת, שמה שנזכר בארץ – נעשה בשמים, מיד שמזכירים טוב וישועה - על יהודי, כך – נעשה עבורו גם בשמים, וזה קורה – בכל דור ודור.

# "כל הפושט יד נותנים לו" - במיוחד בחצות הלילה: לא כל יום פורים – זה הזמן, להרבות בתפילה ובתחנונים, ובמיוחד מחצות הלילה, שאז - יש עת רצון עצומה! שאין בכל יום!

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

# הצעקה יפה – לפני ואחרי גזר הדין: "יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין, בין לאחר גזר דין" כך התפללו מרדכי ואסתר, וכך התפלל משה רבנו, כמו שכתוב: "ואתנפל לפני ה'..." להורות לבני ישראל שיתחזקו בתפילה וצעקה לה' יתברך תמיד, כי רחמיו אינם כלים לעולם" (ליקוטי הלכות, ערלה ד').

הקב"ה – מחלק מתנות חינם, לא צריך זכויות, וגם לא צריך לעמוד בתור...

הדלת לאוצרות המלך – פתוח לפניך לרווחה...

"ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך..."

כך, עשו מרדכי ואסתר, וכך, נעשה בכל דור ודור:

בימים ההם – בזמן הזה!

"להודיע לכל קוויך שלא יבושו..."

על הדרך לקבלת התפילות וכח הקיווי, במאמר הבא...

כי אין תפילה ששבה ריקם...