אאא

פורים – שמחה, בכי – ותשובה שממלאת את כל המשאלות!

התשובה הורגת את המקטרגים – ומעלה את התפילות, אז, איך עושים את זה בפורים – בזמן ש"כל הפושט יד נותנים לו"?

# להרבות בשמחה - שירה וריקודים: השמחה והריקודים מבטלים את הגזרות הקשות, ועם מחיאת כף - ממתקים את כל הדינים, וצריך להתאמץ בזה, תשמח ותשמח אחרים.

# ליהודים הייתה אורה – אורה זו תורה: בפורים קיבלו עליהם את התורה באהבה, ולכן, כל רגע של לימוד ביום זה, נותן סייעתא דשמיא מיוחדת לקבל את עול התורה באהבה, ולהצליח בלימוד, ולהרגיש את מתיקות התורה.

# התנאי לתשובה - לשחרר את המוח ולהיות בשמחה: רק אם אתה שמח, אתה יכול - לעשות תשובה, קל לך לעשות חשבון נפש, בלי עצבות, מתוך ידיעה שזאת הדרך לסילוק המקטרגים ולהעלאת התפילות.

# תשובה מאהבה ושמחה – אחרי שתראה את הטוב שבך:  ולא - רדיפה עצמית, מתוך עצבות, אין להתוודות ולהתחרט ולקבל לעתיד – בלי שמחה בלב.

# הדרך לתפילה - שמחה ותשובה – עוברת דרך ההבנה, שאתה בן אהוב של הקב"ה, אתה שייך אליו, אתה לא שייך לשום מקום אחר, גם אם אתה חוטא. הדיבור הזה, יחזק את ליבך, ויתן לך כח לפעול ולעשות.

# להאמין באהבת ה' אלי – רחמיו וחסדיו: תאמין שהקב"ה הוא אבא שאוהב אותך, ורק רוצה להיטיב איתך, ומחכה שתהיה איתו בקשר, אפילו שחטאת, ולכן, חייב להכיר ברחמי וחסדי ה' המרובים.

# חשוב לזכור! התשובה נבראה לפני בריאת העולם: והיא 'מתנה' ענקית, שהקב"ה נותן לך, כי הוא רוצה שהנשמה שלך תהיה זכה וטהורה, נקיה מהעבירות, ושכל הקליפות 'יעופו' ממנה, ולכן: שווה להתאמץ ולעשות תשובה, כי אז, כל התפילות מתקבלות, שנזכה אמן!

# ראית את הטוב שלך: תראה את כל הטוב שבך, ותבין, שלא באמת התרחקת, נכון שחטאת, אבל, החטא לא ניתק את הקשר שלך עם הקב"ה, כי זה קשר שלא יכול להתנתק – לעולם! ואם תחפש, תמצא שעשית הרבה דברים טובים, תתייחס אליהם – ותקבל כח.

# יצר הרע לא רוצה שתראה את - הטוב שבך: הוא לא מפרגן לך, לראות את הטוב שיש בך או שעשית, וכך, הוא גורם לך חלישות הדעת ובלבול, ומסית אותך שלא תרצה להתחרט על מעשיך - אל תשמע לו!

# לבדוק ולשפוט את מעשיך: אתה צריך לבקר את מעשיך, ולהתחרט על מה שלא ראוי, אבל, אתה יודע איך עושים את זה נכון?

# תשובה צריכה קצת לשבור את הלב: אבל, לא לרסק אותו, ולהכניס אותך למצב רוח דיכאוני, יאוש ועצבות.

# הדרך הנכונה לעשות תשובה: חשוב שתרגיש כמה ה' אוהב אותך, ורוצה להיטיב איתך, זה יעורר את אהבתך לה', ולא תרצה לעבור על רצונו. תשובה כזאת – מקרבת ולא מרחיקה.

# אין הקב"ה בא בטירונא עם בריותיו: הקב"ה יודע טוב מאוד, שיש לך יצר הרע, הוא ברא אותך אדם ולא מלאך, אבל, הוא מצפה, שתבוא לבקש ממנו עזרה, להתגבר על יצרך, ותתחרט ותעשה תשובה.

# העברות יוצרות קליפות שמקטרגות על האדם: הדרך לזכות לקבל את התפילות, היא קודם להרוג את המקטרגים שלא רוצים שתפילתך תתקבל, ואז, הדרך לקבלת התפילה תהיה סלולה עבורך, התשובה, סוגרת את הפער שמרחיק אותך מה' יתברך.

תתפלל ותבקש עזרה – להתגבר על מה שקשה לך: תבקש ותתחנן שיעזור לך לגבור על הרע, ושתצליח לעשות רצונו, כי לולא ה' עוזרו לא יכול לו, תתחנן שירחם עליך, ויוציא מליבך את החושך, ויאיר בך את האמונה.

# נכשלת? אתה נורמלי! אבל – אל תישאר בתחתית התהום! הקב"ה רוצה שתעבוד אותו, עם הכישלונות שלך, אבל, מבקש ממך, שתעשה לעצמך 'חשבון נפש' - תדון את עצמך, תתחרט, תתוודה - ויכופר לך.

# אתה לא יכול להבטיח שלא תחטא: להבטיח שלא תחטא - אתה לא יכול! הקב"ה רוצה את רצונך הכנה שאינך רוצה לחטוא, אבל, טבעי שיצר הרע עובד עליך 'שעות נוספות' אם נכשלת, אתה צריך להשתדל – לעצור כמה שיותר מהר, ולעשות חשבון נפש ותשובה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

# דיבור אמיתי - איך מתפללים ונענים? ריבונו של עולם, אני יודע שאין עוד מלבדך, ואתה מראה לי - בכל פעם מחדש, שאני לא יכול להסתדר בלעדיך, ואתה עושה לי את זה, כדי שאני לא אשכח אותך, וכל דבר שאני צריך, דבר ראשון – אבקש ממך, כי אתה רוצה שאעשה הכל עם תפילה...

אני לא רוצה לחטוא, ומתחרט, שלבי התשובה כבר ידועים לך...

# אחרי התשובה – חייב שמחה: תאמין שחסדי ורחמי ה' רבים, והוא רצה את תשובתך, ועכשיו – הסתלקו ממך המקטרגים והקליפות, ותפילתך עולה עד כיסא הכבוד, ללא שום קטרוג, ולכן:

תשמח, תשיר ותרקוד, תודה על הישועה – שתגיע בקרוב...

"להודיע לכל קוויך שלא יבושו - ולא יכלמו, כל החוסים בך..."

תצעק: "להודיע, להודיע, להודיע..."

לא יכלמו לנצח כל החוסים בך.

"כל" – כולל הכל, אתה אני – וכולנו ביחד! ברכנו אבינו:

"ליהודים היתה אורה ושמחה - וששון ויקר" אמן!