אאא

חבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה, הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, שמע אמש (ראשון) ממקורביו לאחר שחזר מהלוויה, כי יש המונים שלא הצליחו להגיע ללויה והם שרויים בעצב, ראש הישיבה הסביר, כי גם מי שרצה - מוזמן לחיי העולם הבא.

מיד עם שובו ממסע ההלוויה אמר הגרמ"צ למקורביו כי בזכות ההשתתפות באשכבתיה דרבי יזכו "לברכה והצלחה לגדול בתורה ויראת שמים".

לשאלת מקורבו שהיות והרבה אנשים לא זכו להשתתף בעצמם במסע ההלוויה, שנמנע מהם על ידי המשטרה, האם גם הם זוכים למה שכתוב על מי שהיה באשכבתיה דרבי, שהוא מזומן לחיי העולם הבא?.

הגרמ"צ השיב: "כך משמע בגמרא בכתובות שהיה מעשה עם הכובס, שהוא הצטער כל כך (על שלא השתתף באשכבתי' דרבי) עד שהפיל את עצמו מן הגג. והגמ' אומרת שיצאה בת קול ואמרה שאף הוא מזומן לחיי העולם הבא".

לשאלת אחד מהמקורבים, חידד הרב את אמירתו: "משמע שהוא זכה לכך בגלל שהוא כל כך רצה אז לכן יצא בת קול שגם הוא מזומן לחיי העולם הבא".

בסיום דבריו אמר חבר המועצת: "זה המיירעדיג', עת רצון. הולכים עכשיו לקראתו"...