אאא

ישיבת בית מאיר הנמצאת בשיכון חזון אי"ש בבני ברק, נחשבת לישיבה הקרובה למרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל, הן בשל סמיכות המקום והן בשל הקרבה המיוחדת של ראש הישיבה הגאון רבי צבי רוטברג למרן שר התורה זצוק"ל.

אביו של ראש ישיבת בית מאיר, הגאון רבי זלמן רוטברג זצ"ל, היה אחיינו של מרן החזון איש, שכידוע היה דוד של מרן שר התורה זצוק"ל.

ראש הישיבה (79) ומרן שר התורה היו לומדים בקביעות, מאז שרה"י היה כבן ארבע עשרה, אך כבר לפני הבר מצוה שלו, מרן שר התורה, ביקש מראש הישיבה ללמוד עמו בתשעה באב, מכיוון שרצה לבדק האם ראש הישיבה, מתאים לו כחברותא, וכך הם למדו בפעם הראשונה כל התשעה באב - מאחרי הקינות, את כל 'אלו מגלחין' במסכת מועד קטן.

מקורבים למרן שר התורה, מספרים ל'כיכר השבת': "כי השניים למדו כל השנים בלי הפסד של יום אחד, וגם כשמרן שר התורה, היה עם חום גבוה - הוא לא ויתר והם למדו קצת זמן, כדי  שלא תיפסק הקביעות".

המקורבים מספרים, כי בכל זאת, היה יום אחד של הפסק מהלימוד, וכך מספרים בני הבית: "בסיום הלימוד ערב החתונה, אמר ר' חיים בחיוך לראש הישיבה - 'ומה עם מחר'? ורה"י הבין שנלמד, וביקש רשות מכלתו והלך ל'נץ' בלדרמן למחרת החתונה, כפי פסק דודו מרן החזו"א שאפשר ללכת לתפילה בלי 'שומר', מדין 'שלוחי מצוה', ור' חיים התפלא לראותו ואמר לו אחרי התפילה בפסקנות - 'היום לא לומדים'! והתעקש ללוותו לביתו - לאשתו הטרייה - כדין 'שומר'".

לפני קרוב לעשרים שנים, לאחר שנים רבות של ידידות אמיצה וסדר לימוד קבוע, החל הגר"צ רוטברג ללמוד חברותא קבועה עם מרן שר התורה, עיקר לימודם היה כל הירושלמי בעיון, של הפשט, בנוסף, הם גם סיימו את התלמוד בבלי כולו.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

התלמידים מספרים ל'כיכר השבת': "לפני שלמדו מסכת ראש השנה, הם למדו חצי שנה הלכות קידוש החודש להרמב"ם עם כל החשבונות. וכשר' שבתי פרנקל הוציא את הרמב"ם, הוא ביקש מר' חיים שיערוך לו את כל הציורים של החשבונות הסבוכים והוא שלח אותו לרבי צבי רוטברג".

"הגר"ח", מספרים התלמידים של הרב רוטברג, "אמר לר' שבתי, כי אין בכוחותיו לעבור על זה, אך רבי צבי יודע הכל - כי למדנו זאת ביחד, וכך הןא עשה את כל החישובים והציורים שבסוף כרך 'המדע'".

"בזמן הלימוד", מספרים עוד התלמידים, "ר' חיים היה רושם כל פשט והערה בגיליון הירושלמי, וכשזה היה מרה"י ציין בסוף הקטע צ. (-צבי), מזה יצא לימים כל 'ביאור הגרח"ק' כפי שנדפס בירושלמי עוז והדר. בנו של ר' חיים - ר' יצחק שאול, אומר תמיד, שאביו אמר לו ש'ירושלמי' כמו שצריך, הוא למד רק עם רה"י".

בשל נסיעתו הדחופה הדחופה של ראש ישיבת בית מאיר לחו"ל - ראש הישיבה מסר עם תום הלוויה הספד מרגש על מורו ורבו בהיכל ישיבת בית מאיר, בו סיפר על השנים הרבות בהן היו חברותא וידידי נפש • האזינו

 ההספד בישיבת בית מאיר