אאא

בחצר חסידות סאטמר נערך מעמד רב רושם לרגל מינויים של שניים עשר רבנים ודיינים חדשים מקרב החסידים אשר יצאו להוראה וסיימו את התהליך המפרך.

במעמד השתתף האדמו"ר שנשא דברי חיזוק, ולאחר מכן הוכתרו הרבנים, רבי יוסף רוקח, רבי יוסף שמואל רוטנברג, רבי יצחק אייזיק פוקס, רבי יצחק שלום פרידמן, רבי אלכסנדר יקותיאל לנדא, רבי שלמה צבי עקשטיין, רבי יצחק אייזיק גליק, רבי יואל יצחק שטרן, רבי יוסף שמואל ברקוביץ, רבי יחזקאל לאקס, ורבי אפרים פישל ברקוביץ, אשר מעתה יתווספו לעולם הרבנות בסאטמר אשר ישיבו לשאלות הלכתיות בשלל נושאים.