אאא


מעמד אדיר ונדיר לכבוד התורה צפוי להיערך אחר הצהריים (חמישי) כאשר אלפים עומדים לשנן את הש"ס כולו בעל פה ולעמוד בכור המבחן מול גדולי התורה וההוראה. האירוע יעמוד בסימן פתיחת הווועידה ההיסטורית למועצת הנשיאות העולמית של איחוד מוסדות גור שתיערך בסוף השבוע בנתניה.

אלפי הבחורים שיעמדו הערב מול הבוחנים, התייגעו בהבנה והתמדה ושיננו במרוצת הזמן בישיבות של חסידות גור, מאות דפי גמרא בעל פה, ברמה כזו, שיהיו 'מזומנים' בפיהם.

אחר ההכנה והיגיעה, כשכל אחד מהלומדים מחזיק בכמות אחרת של דפי גמרא אותם הוא מבין ויודע לשנן בעל-פה - יתכנסו הלומדים הערב בהיכל הארנה בירושלים - ובתוך שעה אחת, ישננו ויסיימו מספר פעמים את כל התלמוד-בבלי.

את ההדרן והסיום יערוך הגאון רבי יצחק מנחם מנדל אנגלרד , מחשובי חסידי באבוב, אביהם של משה נתן נטע ויהושע אלנגלרד זכרונם לברכה שנספו באסון מירון.

המארגנים חילקו את מספר הדפים למשתתפים, כל אחד לפי יכולתו - כמה דפים יספיק ללמוד בעל פה בתוך שעה - ובהינתן האות משננים הבחורים את הדפים עד לסיום הש"ס. הש"ס כולו ילמד תוך שעה כאשר כל אחד נותן בתיאום מראש את החלק שהוא יודע וכך מתחבר הכל יחד לעשרות פעמים של לימוד הש"ס כולו והכל בעל פה מתוך הזיכרון לע"נ כל אחד מארבעים וחמישה ההרוגים באסון מירון.

מתוך הלומדים, 300 ישתתפו במבחן פומבי שייערך במקום, אל מול הקהל הגדול, בידי מרנן גדולי ומרביצי התורה בישראל בראשות כ"ק האדמו"ר מגור ונשיא מועצת חכמי התורה ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן, כאשר הבוחנים הם ראש ישיבת זוויעהל הגאון רבי מיכל זילבר וגאב"ד "שערי הוראה" הגרש"א שטרן, שייבחנו את ידיעות הלומדים בכל חלקי הש"ס.

שיטת המזומנים, כפי שייסד האדמו"ר מגור בקרב בחורי הישיבות וכלל הציבור, נוצרה מתוך תפיסה שלא יתכן שיימצא יהודי שומר תורה שלא יהיו בזיכרונו דפי גמרא מזומנים בפיו, בעל פה, ובכל מקום, ומונחים במוחו בידיעה שוטפת "במזומן". המהפכה הביאה לתופעה מדהימה כאשר ניתן לראות רבים וטובים העוסקים בחיי המעשה שלא היה להם חיבור מיוחד לתורה, השולטים כיום במסכתות רבות ויודעים חלקים גדולים בש"ס, מה שלא יכלו לעלות בדעתם קודם.

האירוע יועבר בשידור חי להיכל בית המדרש המרכזי של חסידות גור ברחוב ירמיהו בירושלים ולקהילת גור בארה"ב.