אאא

ליארצייט של רבי גרשון מקיטוב - כ"ה אדר

10 שניות מחשבה – לפיצוח סוד הברכה והישועה!

רבי גרשון מקיטוב זי"ע היה גיסו של הבעל שם טוב הקדוש, תורתו מעידה על קדושתו ודבקותו בה' יתברך, ושיראתו קדמה לחכמתו, שהיה כמלאך אלוקים ממש, עם מידות מיוחדות: אמת ויושר, אהבה ויראת ה' שהיו טבועות בעומק נפשו.

אמירת ברכה – חיבור לתחנת כח אמיתית!

הבעל שם טוב הקדוש נהג לומר תורות שחידש גיסו, ובאחת התורות הוא מתאר שבזמן התפילה ניתן להגיע - לביטול חושים גמור, ובלשונו: "ומרגישים 'אין' ממש - כתולע קטן הרוחש עלי הארץ..." ('היכל הברכה').

הוא השאיר דרך, איך לברך ברכה ולקבל ממנה חיזוק גדול, ולהתברך בכל הברכות והישועות.

"ברוך אתה" – מילים שהם אוצר אמיתי של בטחון ושמחה למהלך היום.

הברכה – אוצר עצום של בטחון אושר ושמחה

כל ברכה שאתה מברך במהלך היום, יכולה לחזק את האמונה, ולתת לך הרגשת קרבת אלוקים, אשר משרה עליך:

הרגשת ביטחון והגנה שמביאה לשלווה, רוגע ושמחה.

הברכה הופכת – תחנת כח, ו'עוגן' רוחני, להתמודדות עם אתגרי היום.

 'ברוך' – תזכורת תמידית, מיהו מקור הברכה?

המילה "ברוך" מבוארת בתורת הראשונים ובתורת החסידות:

הקב"ה הוא המקור היחיד - לכל הברכות!

'המקור היחיד' – ז"א, אין עוד שום 'כתובת' אחרת שיכולה להביא לך את הברכה והישועה, כי כל גורם אחר, הוא רק:

שליח ו'צינור' של הקב"ה, להעביר לך את - הברכה והשפע.

'אתה' – נוכחות ה' שומרת ומגנה

המילה 'אתה' – מעידה על נוכחות ה' ששומרת ומגינה עליך בתמידות, כי: הקב"ה נוכח ונמצא איתך, בכל רגע - ממש!

'אתה' – המילה אתה מעידה, שאתה מדבר למישהו שרואה ושומע אותך, וזה:

"שוויתי ה' לנגדי תמיד" – הרגשה שהקב"ה לידך ולנגדך תמיד.

'ברוך אתה' – רבי גרשון מקיטוב מלמד ששתי המילים הללו הם אוצר יקר, שנותן לאדם בטחון ושמחה במהלך היום, על אף:

הקושי, חוסר היציבות, והבלבול שלא הולכים לך כ'סדר'.

הידיעה שרק הקב"ה מקור הברכה, והוא נוכח בחייך בצורה תמידית, מביאה שמחה ורוגע, ועוזרת לא להתבלבל מאירועים בלתי צפויים.

אלוקינו – הוא המלך היחיד של העולם

"אלוקינו - מלך העולם" – הידיעה שאלוקינו הוא המלך היחיד של כל העולם, מחזקת לך את הידיעה והרגשה, שהוא היחיד שיקבע:

וישפיע על כל מה שקורה בעולם ואיתך, כי - 'אין עוד מלבדו'!

תשמח מהידיעה, הקב"ה לא מבקש שתתמודד לבד עם אתגרי השעה, כי הוא: שותף האמיתי נוכח - תמיד בחייך.

ניתן ללמוד מדבריו של רבי גרשון מקיטוב:

שהברכות שמברכים במהלך היום, הם – מרחמי וחסדי ה' עלינו!

כי הם מחברות את האדם, למקור - השפע הטובה והברכה!

"קידשנו במצוותיו" – המצוות מקדשות אותך בקדושתו

"קידשנו במצוותיו": ברגע שאתה מברך, אתה מתקדש בקדושת המצוה, ומתחבר לחלק האלוקי שבך, שמחבר ומקשר אותך לקב"ה, שהוא – מקור הקדושה, וזה:

היופי והפאר שלך – להיות קדוש בקדושתו של הקב"ה.

וציוונו: אתה מכריז, שאתה מקיים את המצווה כי הקב"ה ציווה, ולאוו דווקא כי אתה מבין למה, וזאת – הגדלות שלך.

ונמשיך את הפרושים עפ"י תורת החסידות.

"אשר קדשנו במצותיו וצוונו – כח הציווי זה חשוב מן הכל" ('שפת אמת' תרל"ו)

קשר אמיתי נמדד דווקא כשאתה מקיים את ציווי ה', בלי הבנת הטעם וההשגה, וזה מגלה את כבוד ה' יתברך, והקשר בינך לבין ה' יתברך.

הקב"ה נתן בתורה ומצוות – כח לקרב ולדבק בו יתברך.

הברכה – היא הדבקות שמביאה חיבור למקור הכח, מזככת ומרוממת את האדם, ומביאה לו - תענוג ושמחה תמידיים.

הברכה – הכרה במציאות ה' שמביאה ניסים - 'מעל' הטבע!

מודעות לברך כמה פעמים ביום בכוונה, מעלה את האדם למציאות של 'מעל' הטבע, וזוכה:

לניסים ולישועות בדרך נפלאה, שאין בה - הגיון או טבע!

כל מי שמתחבר לכח אמיתי - מרגיש תענוג, ולא מפחד משום דבר, ואת ההרגשה הזאת ניתן לקבל, בבהירות ע"י כל ברכה שתברך בכוונה במהלך היום.

ברכה בכוונה – החזרת 'כתר' המלוכה למלך העולם

הקב"ה לא מבקש שתגיע לדרגות של קדושי עליון, כמו רבי גרשון וגיסו הבעל שם טוב הקדוש, הוא רק מבקש:

שתנסה להתרכז בברכה, ותתקדם לכיוונו - בכמה מילימטרים!

ע"י השקעת שניות בודדות, במהלך היום, וזה נפלא – מחבר וקל.

תמצות כוונת הברכה – בשפה קלה ופשוטה

'ברוך' – הקב"ה הוא המקור היחיד לכל ברכה שתבקש.

'אתה' – הוא נוכח איתך בכל מקום, ובכל רגע.

ה' – הוא היחיד, התקיף, בעל היכולת ובעל הכוחות כולם.

אלוקינו מלך העולם – האלוקים שלנו, הוא המלך היחיד של העולם, ואין אף אחד שיכול להשפיע על מה שיקרה איתך - חוץ ממנו!

"קידשנו במצוותיו" – הברכהמחברת ומקדשת אותך לקב"ה שהוא מקור הקדושה והברכה.

וציוונו: אתה מקיים את המצווה, כי - הקב"ה ציווה, וזאת גדלותך.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

השקעת עשר שניות של מחשבה באמירת הברכה: מביאה להרגשת חיבור ובדבקות בקב"ה, והוא העונג התענוג האמיתי שיביא לך את הברכה והישועה.

במילים הללו, אתה:

מחזיר לקב"ה את ה'כתר' המלוכה - כמלכו היחיד של העולם!

ו"כתר יתנו לך" – כי מחכים אנחנו לך...

וכולם יקבלו את עול מלכותך...

"ביום ההוא יהיה - ה' אחד ושמו אחד".

בקרוב ממש, שנזכה, אמן!

לע"נ רבי אברהם גרשון בן רבי אפרים (מקיטוב) זכותו וזכות הבעל שם טוב הקדוש תגן על כל עם ישראל, ויזכו כולם לישועות, אמן!