אאא

ביום רביעי התקיימה עצרת הספד וההתעוררות המרכזית בה השתתפו מאות מתושבי העיר באר שבע, בבית הכנסת המרכזי בקריית האבות, לזכרו מרן שר התורה רשכבה"ג רבי חיים יוסף שמריהו קניבסקי זצוקלל"ה.

את המעמד המרומם פתח סגן ראש העיר ומי שארגן את המעמד, ר' שמעון טובול, שסיפר על הקרבה הגדולה שזכה לה מביתו של מרן שר התורה זצוק"ל ועל אהבה הגדולה שהייתה למרן זצ"ל לתושבי באר שבע. בכל פעם שהיה זוכה להכנס אל הקודש פנימה, מרן שר התורה זצוק"ל, היה שואל אותו על שיעורי התורה, והכוללים, והחזרה בתשובה בעיר.

אחריו דיבר הרה"ג דב זאב שטיינברג, שדיבר על המעלה הגדולה ועל המסירות נפש שהייתה למרן זצוק"ל ועל היחס לכל יהודי ויהודי, וכמה היה חשוב למרן זצוק"ל שילמדו בקביעות את נושא שביעית.

אחריו נשא דברים חתנו של מרן זצוק"ל, הרה"ג יצחק קודלצקי, שדיבר על מסירות הנפש וכיבוד ההורים הגדול שמרן שר התורה היה מקפיד עליו וכמה כולנו חייבים הכרת הטוב למרן שר התורה על ההקרבה הגדולה שלו ועל זה שהיה המזוזה הגדולה ששמרה על הדור. בסיום בירך את הקהל ואת תושבי באר שבע.

אחריו דיבר הרה"ג גד רווח שדיבר על אשכבתיה דרבי שכל מי שזכה להשתתף בה נקרא בן עולם הבא, ורק למרן שר התורה היה מגיע התואר של מרן שר התורה, כי היה יודע לדמות מילתא למילתא.

אחריו דיבר הרה"ג ראש הישיבה הרב יוסף חיים בצרי, על מסירות הנפש ועל כך שכל יהודי חייב לדאוג לזמן ביום שהוא ילמד בהתמדה ולא יפספס שום יום. הוא הזכיר את הגמרא שרק מי שראוי לחמם את לב הציבור בהספד הוא ראוי להספיד והזמין את המרא דאתרא וראב"ד העיר הרה"ג יהודה דרעי להספד המרכזי.

המרא דאתרא סיפר על אהבת התורה הגדולה שהייתה למרן שר התורה, ועל זה שהיה בודק לעומק כל דבר הלכתי שהגיע אליו, והיה יורד וחוקר לעומק הדין לדעת את ההלכה. בדברי כיבושים המרא דאתרא דיבר על זה שכל אחד ואחד בארץ ישראל ובבאר שבע בפרט חייב למרן שר התורה זצוק"ל את הלימוד תורה הגדול שלו שהגן על הדור.

הרב סיפר על יהודי מחו"ל שהגיע לשערי מוות והוא נכנס למרן שר התורה שבירך אותו וביקש שילמדו עבורו מסכת ברכות, למרות שלפי הרופאים כבר היו אמורים לנתק אותו מהמכשירים, אחרי חודשים יצא החולה לביתו בשמחה וריקודים.

יהי רצון שזכותו של מרן שר התורה רבי חיים יוסף שמריהו בן הרב יעקב ישראל קניבסקי זצוק"ל תעמוד עבור עם ישראל בתפילה בזמנים קשים אלו להצלחה לברכה ולסייעתא דשמיא. אמן.