אאא

סקר חדש של המכון הישראלי לדמוקרטיה מראה על חוסר אמון עמוק מאד בשר לביטחון הפנים, עמר בר לב לנוכח גל הטרור והטעויות המביכות שעשה. לפי הסקר, 18% בלבד מהציבור נותנים אמון בבר לב, כאשר פילוח של המדגם לפי מחנה פוליטי מראה כי בכל שלושת המחנות רק מיעוט רוחש אמון לשר, אבל יש הבדלים ניכרים בין המחנות (שמאל 40%, מרכז 33%, ימין 11%).

למרות המצב עדיין השב"כ זוכה לאמון גבוה בקרב הציבור, 75% מהציבור היהודי רוחש לשב"כ די הרבה או הרבה מאוד אמון (לעומת רק 27% מהנשאלים הערבים).

גל הטרור הרצחני של החודש האחרון משפיע עמוקות על תחושות הציבור כאשר 83% מהערבים מעידים על חוסר ביטחון אישי ו-63.5% מהיהודים. נשים מדווחות יותר מגברים על חוסר ביטחון אישי, כך בציבור היהודי – 74% מהנשים לעומת 54% מהגברים ובציבור הערבי – 87% מהנשים ו-78% מהגברים.

האם עונשי בתי המשפט כנגד הטרור קלים מדי? על פי רוב עצום (85%) מהיהודים סבורים שהעונשים המוטלים על ידי בתי המשפט על מבצעי פיגועים הם קלים מדי, בהשוואה ל-22% בלבד מהערבים.

פילוח לפי מחנה פוליטי מעלה כי רוב גדול מהימין (85%) ומהמרכז (75%) סבור כך בהשוואה למחצית מהשמאל (51.5%), עדיין נתון גבוה שמלמד על חוסר אמון במערכת המשפט בכל הנוגע לטיפולה בסוגיית הטרור.

מדד הקול הישראלי מרץ 2022 נערך על-ידי מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל והמדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה. בסקר, שנערך באינטרנט ובטלפון (השלמות של קבוצות שאינן מיוצגות כראוי במרשתת) בין התאריכים 29/3-1/4/2022, רואיינו 605 איש ואשה בשפה העברית ו-156 בשפה הערבית, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 18 ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם 3.59%± ברמת ביטחון של 95%. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון מדגם