אאא

מסכת יבמות, דף כ"ח - השיעור בעברית: 

 

מסכת יבמות, דף כ"ח - השיעור באידיש: 

 

מסכת יבמות, דף כ"ח - השיעור באנגלית: