אאא

לזכרו הטהור של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל: ילדי תלמוד תורה נר שמואל שע"י החינוך העצמאי בחדרה, ערכו היום (שני) 12 סיומי ש"ס משניות.

במעמד שנערך באולם הת"ת - "אולם בת שבע" ע"ש הרבנית בת שבע - אשת מרן זצוק"ל, השתתפו בניו וחתניו של מרן זצוק"ל.

את המעמד פתח מנהל הת"ת הרב אליהו ברונר, ששב וחזר על כך שהת"ת התנהל בהדרכתו של מרן, לאחר מכן דיברו הרבנים ובניו של מרן, שהתפעלו בכמות סיומי המשניות שקיבלו התלמידים ומשפחתם - כהכרת הטוב לשר התורה זצוק"ל.

לאחר מעמד הסיומים, הוסב שמו של בית הכנסת ובית המדרש שע"י הת"ת לבית מדרש "תורת חיים" - לע"נ מרן שר התורה, וחולקו תעודות למאות התלמידים אשר קיבלו על עצמם לסיים מסכתות רבות.

לאחר מכן, יצאו מאות התלמידים המסיימים לכיתות בהן נערכה סעודת מצווה מפוארת וחגיגית לכבודה של תורה ולע"נ של מרן זצוק"ל.