אאא

מסכת יבמות, דף ל' - השיעור בעברית: 

 

מסכת יבמות, דף ל' - השיעור באידיש: 

 

מסכת יבמות, דף ל' - השיעור באנגלית: