אאא

מסכת יבמות, דף ל"א - השיעור בעברית: 

 

מסכת יבמות, דף ל"א - השיעור באידיש: 

 

מסכת יבמות, דף ל"א - השיעור באנגלית: